Jesteś tutaj: PGE Obrót S.A.O Spółce ∙ Władze spółki

Władze spółki

 • Dariusz Czuk
  Dariusz Czuk Prezes Zarządu

  Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. na posiedzeniu w dniu 27.06.2016r. powołała p. Dariusza Czuka na IX trzyletnią wspólną kadencję Zarządu PGE Obrót S.A od dnia 30 czerwca 2016 r. i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu

 • Jerzy Hejnar
  Jerzy Hejnar Wiceprezes Zarządu

  Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. na posiedzeniu w dniu 27.06.2016r. powołała p. Jerzego Hejnara na IX trzyletnią wspólną kadencję Zarządu PGE Obrót S.A od dnia 30 czerwca 2016 r. i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu

 • Zenon Wajda
  Zenon Wajda Wiceprezes Zarządu

  Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. na posiedzeniu w dniu 27.06.2016r. powołała p. Zenona Wajdę na IX trzyletnią wspólną kadencję Zarządu PGE Obrót S.A od dnia 30 czerwca 2016 r. i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu

 • Jan Mądrzak
  Jan Mądrzak Wiceprezes Zarządu

  Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. na posiedzeniu w dniu 27.06.2016r. powołała p. Jana Mądrzaka na IX trzyletnią wspólną kadencję Zarządu PGE Obrót S.A od dnia 5 lipca 2016 r. i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza

Edyta Sadek - Przewodnicząca

Agnieszka Zawartko - Wiceprzewodnicząca

Waldemar Szumny - Sekretarz

Janusz Pietrasiak - Członek

Tadeusz Łoś - Kamiński - Członek

Marta Łępicka - Członek

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Jedynym akcjonariuszem PGE Obrót S.A. jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.